Usługi Księgowe

Krawczyńska Klaudia

adres biura:

ul. Kościuszki 13 lok. 203D (I piętro)

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel: 504-247-257

e-mail: krawczynska@biuro-jpk.pl

  • baner

 

01.01.2020

 

 

Będziemy zobowiązaniu płacić podatki do Urzędu Skarbowego na indywidualne rachunki bankowe, tak jak robimy to teraz do ZUSu. Rachunek do opłacania składek ZUS pozostaje taki jak do tej pory. Dojdzie nam do tego drugi rachunek bankowy do zapłata podatków PIT, PPE, CIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Różnica jest taka, że ZUS przysyła nam te numery kont bankowych listem/Poczta Polska, a Urząd Skarbowy tego nie zrobi. W związku z powyższym każdy z Państwa musi sam wygenerować dla siebie taki nr konta. Poniżej link do strony z generatorem takich numerów bankowych, gdzie system po wpisaniu odpowiednich danych wyświetli przypisany do nich rachunek bankowy.

 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 

 

Firmy zajmujące się sprzedażą usług z zakresu serwisu pojazdów mechanicznych i wymiany opon mają obowiązek wymiany kasy fiskalne zwykłej na kasę fiskalna on-line tak aby z powyższym dniem była ona już zafiskalizowana przez serwis i gotowa do wydawania paragonów fiskalnych. W sytuacji gdzie ustawa narzuca wymianę kasy przysługuje ulga na kasę fiskalną do 90% jej wartości nie więcej jednak niż 700,00 zł przy zachowaniu odpowiednich terminów jej wymiany. Nieużytkowanie posiadanej kasy lub przebywanie np. na zwolnieniu lekarskim nie zwalnia z jej wymiany w terminie ustawowym.Do wymiany kas będą zobowiązane również inne zakresy usług czy towarów ale to w późniejszych terminach.

 

 

Wchodzi  także ustawa, o której już wcześniej było głośno a mianowicie NIP na paragonie fiskalny. Pozostaje tu bez zmian sprzedaż dla osób fizycznych, czyli tu nie jest wymagany NIP na paragonie i możemy do takiego paragony wystawić fakturę imienną na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności. Jednak jeśli ktoś będzie potrzebował fakturę do paragonu na firmę  to osoba dokonująca zakupu musi podać NIP firmy na którą będzie w późniejszym czasie wystawiona faktura. Nie wolno pod karą grzywny wystawić faktury na firmę do paragonu na którym nie został ujęty NIP tej firmy.

 

 

01.11.2019

 

 

Zostaje zniesione odwrotne obciążenie, we wszystkich przypadkach stosowania go do tej pory, wraca odpowiednia stawka VAT: 23%, 8% czy inne, która musi być już od tego dnia wprowadzona na fakturę.

 

Transakcje, do których miało zastosowanie do tej pory odwrotne obciążenie i których wartość jest powyżej 15000,00 zł muszą na fakturze mieć adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Takie faktury aby mogły być kosztem firmy muszą być zapłacone na rachunek bankowy widniejący na białej liści i zgodnie z zasadami split payment, czyli z rozbiciem w takim przelewie na kwotę netto i VAT z danej faktury. Niedostosowanie się do powyższego grozi sankcją/karą z organu podatkowego.  Poniżej link do strony, która rozwija temat dla tych z Państwa, których sprawa dotyczy i w zakresie mechanizmu podzielonej płatności jak i tego jak „dostać się” na białą listę. Załącznik 15 do ustawy z Dziennika Ustaw 1751 (str. 27 załącznika nr 15) określa dokładnie usługi i towary, do których mamy obowiązek stosować mechanizm podzielonej płatności czy to sprzedając czy kupując powyższe.

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

 

 

01.10.2019

 

 

Zmieniła się stawka podatku za pierwszy próg podatkowy z 18% na 17%. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą według zasad ogólnych przy przeliczeniu na pełny rok 2019 to stawka wyniesie 17,75% (za 1-9/2019 było 18% a za 10-12/2019 jest 17%, średnia daje 17,75%, ponieważ podatek jest liczony narastająco za cały rok). W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę czy na umowę zlecenie do 9/2019 było 18% a od 10/2019 jest 17% (przy PIT rocznym wyjdzie tak samo jak u osób prowadzących działalność czyli 17,75% średnio miesięcznie). U tych ostatnich wiąże się to z wyższym wynagrodzeniem do wypłaty od 10/2019.

 

Od 01.01.2020r. pierwszy próg podatkowy będzie już dla wszystkich w wysokości 17% podatku a drugi tak jak do tej por 32%.

 

Jeśli chodzi o podatek liniowy (PIT5L=19%) i ryczałtowy (PPE=stawki zależne od rodzaju działalności) nic się nie zmienia.

 

 

01.09.2019

 

 

Powstała t.zw. biała lista podatników, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Jest to spis firm w oparciu o ich firmowe rachunki bankowe. Można znaleźć tam wiele więcej informacji, ale zamysł był taki aby można było odnaleźć firmowe rachunki bankowe kontrahentów poprzez wyszukiwarkę, poniżej link do wyszukiwarki:

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Przepisy prawa nie mówią o tym, że przedsiębiorca musi posiadać osobne konto firmowe, jednak regulaminy banków często zakazują wykorzystywania kont osobistych do celów związanych z działalnością gospodarczą. Powyższe wprowadzenie białej listy zmusza jednak przedsiębiorców, którzy świadczyli do tej pory usługi lub sprzedawali towary z odwrotnym obciążeniem do posiadania takiego konta bankowego.

 

 

01.08.2019

 

 

Weszła w życie ustawa, która zwalnia z podatku dochodowego osoby poniżej 26 roku życia zatrudnione na etacie i umowę zlecenie, nie dotyczy umów o dzieło i osób prowadzących działalność gospodarczą.  Do 31.12.2019 nie odprowadzamy podatku tylko na pisemne życzenie takiej osoby (nie ma obowiązku informowania pracownika o takiej możliwości), od 1.01.2019 mamy obowiązek nieodprowadzania takiego podatku i tu odwrotnie jak w roku 2019, na pisemne oświadczenie pracownik, może zażądać odprowadzania tego podatku. Oczywiście zwolnienie z podatku dochodowego w powyższych przypadkach jest ograniczone do kwoty pierwszego progu podatkowego (85528,00 zł), potem ten podatek jest już naliczany. Ustawa nie zwalnia z opłacanie, tak jak w przypadku studentów z opłacania składek ZUS.

 

01.02.2019

 

Przypominamy, że każda firma, bez względu na rodzaj działalności ma obowiązek do dnia 28.02.2019 złożyć raport za 2018 rok w związku z wprowadzaniem gazów cieplarnianych i innych substancji do środowiska. Zwolnione z tego raportu są firmy, które nie wprowadzają takich gazów i innych substancji do środowiska.

 

Jedną z przyczyn wprowadzania ich jest użytkowanie w działalności gospodarczej czy spółce np. samochodów służbowych czy maszyn, które pracują np. na ropę czy benzynę, ilość wprowadzonych gazów przez dane przedsiębiorstwo zależna jest od zużycia danego paliwa.

 

Zużycie paliwa-wprowadzanie jego gazów do środowiska może także skutkować opłatą środowiskową, do której również należy sporządzić sprawozdanie aby sprawdzić czy taka opłata będzie miała miejsce w danym przypadku. I to drugie sprawozdanie należy sporządzić i ponieść do niego ewentualną opłatę do dnia 31.03.2019 za 2018 rok.

 

PROSZĘ PAMIETAĆ, ŻE OBA SPRAWOZDANIA DLA FIRM I TYCH MAŁYCH I TYCH DUŻYCH SĄ OOWIĄZKOWE. W NIEKTÓRYCH TYLKO PRZYPADKACH NIE MUSIMY PONOSIĆ OPŁATY Z TYM ZWIĄZANEJ.


 

2.01.2019


 

Po raz kolejny nadszedł czas na rozliczenia roczne. Część z Państwa ma go trochę więcej, bo aż do końca kwietnia. Jednak są też takie osoby, które muszą się rozliczyć z Urzędem Skarbowym do końca stycznia. Tych z Państwa, którzy bez względu na termin do którego muszą złożyć rozliczenie roczne będą potrzebowali pomocy przy takich rozliczeniach zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Cena za jeden PIT zaczyna się od 10,00 zł netto.


 

1.01.2019

 

 

Z dniem 01.01.2019 zmieniają się przepisy mówiące o rozliczaniu kosztów samochodów osobowych w firmie oraz leasingów samochodów osobowych. Część wydatków dotyczących powyższych będzie kosztem firmy tylko w 75%.

 

 

1.01.2019

 

 

Przypominamy o możliwości skorzystania z „Małych ZUSów” od stycznia 2019. Skorzystać z nich mogą osoby, które:

 

- prowadziły działalność gospodarczą powyżej 60 dni w 2018 roku;

 

- opłacały pełny ZUS w 2018, lub z dniem 1.01.2019 (lub później) powinny rozpocząć opłacanie pełnego ZUSu;

 

- osiągnęły przychód maksymalny za 2018 w wysokości 63000,00 zł (dla firmy działających niepełny rok przychód jest obliczany proporcjonalnie).

 

 

Proszę pamiętać, że czas na podjęcie decyzji dla osób spełniających warunki jest 7 dni, czyli do 8.01.2019 roku dla osób, które z nowym rokiem mogą skorzystać z nowych przepisów, zaś dla osób, które spełnią warunki dopiero w trakcie roku termin jest taki sam ale ze skutkiem na inny dzień roku zależny od spełnienia warunków.

 

Chętnie pomożemy dokonać formalności w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 504247257.

 

 

1.07.2018

 

Do tej pory pliki JPK dotyczyły tylko tych, którzy są czynnymi płatnikami VAT. Pliki takie był tworzone z rejestrów VAT. Z dniem 1.07.2018 wchodzą w życie przepisy, które będą zobowiązywały wszystkich podatników prowadzących firmy do przedstawienia takich plików na żądanie Urzędu Skarbowego. Pliki te będą tworzone na podstawie np: zapisów w księgach, czy z transakcji bankowych.

 

20.06.2018

 

Banki mają obowiązek otwarcia do każdego rachunku bankowego firmowego rachunku VAT, większość banków już to zrobiła, jednak będą one aktywne dopiero od 1.07.2018. Konta te będą przeznaczone do rozrachunków z kontrahentami i Urzędem Skarbowym.

 

Nie mamy obowiązku korzystania z tego konta, jednak jeśli kontrahent zapłaci nam używając przelewu split payment to część kwoty wpadnie automatycznie na to konto. Urząd Skarbowy robiąc zwroty dotyczące VATu też będzie korzystał z tego konta. Tych pieniędzy będziemy mogli użyć do zapłaty VAT.

 

Aby mieć możliwość wykorzystania ich do innych celów trzeba będzie składać wniosek, a na jego rozpatrzenie czekać 90 dni.

 

 

05.05.2018


 

Prosimy pamiętać, że dnia 25.05.2018 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO, które bardzo zaostrzają wgląd i przetwarzanie tych danych. Przewidują również wysokie kary za niedostosowanie się do ustawy dotyczącej ochrony danych osobowy: kontrahentów czy pracowników. Należy zapoznać się ze zmianami i uzyskać od kontrahentów jak i pracowników zgody dotyczące przetwarzania danych osobowy do celów zgodnych ze świadczonymi im usługami i podpisanymi z nimi umowami.


 

01.05.2018


 

Przypominam, że dnia 19.05.2018 minie termin uzupełnienia numeru PESEL w CEIDG przez osoby prowadzące działalność, które założyły ją przed 2012 rokiem-po tym roku w drukach do założenia działalności już była obowiązkowa rubryka do podania tego numer. Jeśli numer PESEL nie zostanie uzupełniony firma z automatu zostanie zamknięta.

 

Jeśli jednak, ktoś z Państwa pomimo założenia działalności przed 2012 rokiem robił jakiekolwiek zmiany we wpisie do działalności gospodarczej w CEIDG w późniejszych latach to już na pewno uzupełnił ten numer, ponieważ druk na jakim robi się zmiany wymagał po 2012 roku podania numeru PESEL, można to sprawdzić na stronie CEIDG wpisując swoje dane i podglądając historię wpisu. Sam nr PESEL nie będzie tam widoczny, ponieważ jest to nasz prywatny identyfikator a nie firmowy jednak po samych datach zmian w wpisie będzie widać czy musimy teraz go jeszcze aktualizować.


 

01.04.2018


 

Pozostał nam już tylko miesiąc na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za 2017. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili i potrzebują pomocy przy takich rozliczeniach zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Cena za jeden PIT zaczyna się od 10,00 zł netto.


 

25.02.2018

 

 

Wielkimi krokami zbliża się dla niektórych z Państwa pierwszy obowiązkowy termin wysyłki plików JPK do Urzędu Skarbowego. Tych z Państwa, którzy jeszcze się tym nie zajęli i potrzebują pomocy  zapraszamy do kontaktu z nami.

 

 

Zajmiemy się Państwa firmą pod względem księgowy i kadrowym od początku do końca, zaczynając od pomocy w otwarciu działalności, księgowaniu dokumentów, tworzeniu różnego rodzaju deklaracji czy list płac, poprzez wysyłkę tych dokumentów według obowiązujących przepisów do urzędów (w tym plików JPK) aż po zakończenie roku, wszelkiego rodzaju PITy, w tym PITy dla pracowników.

 

 

10.01.2018


 

Przypominamy, że każda firma do dnia 28.02.2018 ma obowiązek złożenia raportu za 2017 rok w związku z wprowadzaniem gazów cieplarnianych i innych substancji do środowiska. Zwolnione z tego obowiązku są firmy, które nie wprowadzają takich gazów i innych substancji do środowiska.

 

Jedną z przyczyn wprowadzania ich jest użytkowanie w działalności gospodarczej czy spółce samochodów służbowych, ilość wprowadzonych gazów przez dane przedsiębiorstwo zależna jest od zużycia paliwa. Czyli każdy kto ma samochód kupuje paliwo na faktury na firmę jest zobowiązany do złożenia takiego raportu.

 

Zużycie paliwa-wprowadzanie jego gazów do środowiska może także skutkować opłatą środowiskową, do której również należy sporządzić sprawozdanie aby sprawdzić czy taka opłata będzie miała miejsce w naszym przypadku. I to drugie sprawozdanie należy sporządzić i ponieść do niego ewentualną opłatę do dnia 31.03.2018 za 2017 rok.

 

PROSZĘ PAMIETAĆ, ŻE OBA SPRAWOZDANIA DLA FIRM I TYCH MAŁYCH I TYCH DUŻYCH SĄ OOWIĄZKOWE. W NIEKTÓRYCH TYLKO PRZYPADKACH NIE MUSIMY PONOSIĆ TEJ OPLATY.

 

Nasze biuro chętnie sporządzi za Państwa takie raporty i sprawozdania. Cena za taką usługę zaczyna się od 100,00 zł netto.


 

01.01.2018r.


 

I jak co roku nadszedł czas na rozliczenia roczne. Niektórzy z Państwa mają go trochę więcej, bo aż do końca kwietnia. Jednak są i tacy co mają mniej szczęścia i muszą się rozliczyć do końca stycznia. Tych z Państwa, którzy bez względu na termin do którego muszą się rozliczyć będą potrzebowali pomocy przy takich rozliczeniach zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Cena za jeden PIT zaczyna się od 10,00 zł netto.


 

31.12.2017r.


 

Przypominamy, że od dnia 1.01.2018 wszystkie spółki i osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składki ZUS jedną kwotą na jeden nr konta indywidualny dla każdej firmy.


 

01.11.2017r.


 

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT (spółki, działalności gospodarcze) będą zobowiązani do wysyłki plików JPK_VAT*, czyli plików z ewidencją zakupu i sprzedaży VAT co miesiąc. Zaś dodatkowo wszyscy Ci którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej od 1 lipca 2018r. będą zobowiązani na żądanie organów podatkowych, do przekazania innych plików JPK*:

 

· księgi rachunkowe – JPK_KR

 

· wyciąg bankowy – JPK_WB

 

· magazyn – JPK_MAG

 

· faktury VAT – JPK_FA

 

· podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

 

· ewidencja przychodów – JPK_EWP.

 

*W przypadku naszych klientów my się tym zajmujemy w ramach comiesięcznej usługi prowadzenia księgowości.


 

01.10.2017r.


 

Informujemy, że d 01 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie składki będą płatne na jeden nr konta – indywidualny dla każdego płatnika (osoby prowadzącej działalność gospodarczą, spółki czy osoby opłacającej składki indywidualnie a nie prowadzącej firmy), jedną kwotą za wszystkie składki bez określania, która część wpłaty jakiej składki i jakiego okresu dotyczy.

 

W czwartym kwartale 2017 r. (październik, listopad, grudzień 2017r.) powinniście Państwo otrzymać listem poleconym na adres pocztowy jaki jest zgłoszony w ZUS, indywidualny nr konta do wpłat składek ZUS, jeśli takiego nr Państwo nie otrzymacie trzeba będzie skontaktować się z ZUSem w celu uzyskania go, ponieważ od 1 stycznia 2018 wszystkie składki muszą być wpłacane na taki właśnie nr konta bez względu jakiego okresu dotyczą. Wtedy też ZUS będzie otrzymywał od Państwa jeden przelew co miesiąc, który rozksięguje wg własnego uznania. Do tej pory przelew był opisany za jaki miesiąc płacimy i ZUS musiał wpłatę uwzględnić zgodnie z rozpisaniem na przelewie, teraz nie będzie wyznacznika i ZUS będzie miał prawo zaksięgować sobie składkę na najstarsze zaległości/odsetki jeśli takie są. Jeśli takich zaległości nie ma to ZUS rozksięguje te wpłaty przypisując kwoty do odpowiednich składek za bieżący miesiąc.